Declarație de protecție a datelor

 

Interesul pe care îl arătați firmei SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL ne bucură foarte mult. Conducerea firmei noastre conferă protecției datelor o importanță deosebită. Utilizarea paginilor de Internet ale  SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL este posibilă fără obligația de a introduce date personale. Pentru persoanele care ar dori să beneficieze de anumite servicii prin intermediul site-ului nostru, e totuși posibil să fie nevoie de oferirea unor date personale. Dacă prelucrarea acestor date se va dovedi necesară și dacă pentru ea nu există bază legală, vom solicita acordul persoanei respective.

Prelucrarea de date cu caracter personal, de exemplu a numelor, adresei, adresei de e-mail sau numărului de telefon ale unei persoane interesate se va face întotdeauna în acord cu Reglementarea privind protecția datelor și în conformitate cu precizările  specifice țării privind protecția datelor, valabile pentru SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL.  Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, firma noastră dorește să facă publice informațiile asupra modului, extinderii și scopului pentru care colectăm, utilizăm și prelucrăm date cu caracter personal. Prin această declarație de protecție a datelor, persoanele implicate vor fi informate asupra drepturilor pe care le au.

Firma  SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL în calitate de entitate responsabilă de prelucrarea datelor personale, a pus în aplicare  numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura o protecție cât mai sigură a datelor personale prelucrate care sunt primite prin acest site Internet. Cu toate acestea, e posibil ca anumite operațiuni de transfer de date prin intermediul Internetului să aibă breșe de securitate, astfel încât nu se poate garanta o protecție absolută. Din acest motiv, orice persoană afectată are posibilitatea de a ne trimite date personale și prin alte canale de comunicație, de exemplu telefonic.

 1. Terminologie

Declarația de protecție a datelor a SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL cuprinde terminologia utilizată prin emitentul liniilor directoare și reglementărilor europene la emiterea Regulamentului de bază pentru protecția datelor (DS-GVO) . Ne dorim ca declarația noastră de protecție a datelor  să fie ușor de citit și înțeles atât de către publicul larg, cât și de clienții și partenerii noștri de afaceri. În acest scop, dorim să explicăm pentru început câțiva termeni.

În această Declarație de protecție a datelor vom folosi printre alții următorii termeni:

 • a)    date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt toate informațiile legate de o persoană fizică identificată sau identificabilă (numită în continuare „persoana respectivă”). O persoană naturală identificabilă este considerată cea care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special prin atribuirea unui semn distinctiv cum este numele, sau unui număr de identificare, unor date de localizare, unei identități on-line sau la unul sau mai multe date distinctive, care sunt expresia identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ale acestei persoane  fizice.

 • b)    persoana în cauză/persoana afectată

Persoana în cauză este acea persoană naturală identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către responsabilul cu prelucrarea datelor.

 • c)    Prelucrare

Prelucrarea este orice procedură efectuată cu sau fără ajutorul proceselor automatizate, sau orice serie de asemenea proceduri  în legătură cu datele cu caracter personal, cum sunt colectarea,  înregistrarea, organizarea, ordonarea, stocarea, ajustarea sau modificarea, lecturarea, interogarea, utilizarea, publicarea prin transmitere, distribuire sau altă formă de ofertare,  actualizarea în oglindă sau legarea în rețea, limitarea, ștergerea sau distrugerea.

 • d)    Limitarea prelucrării

Limitarea prelucrării se referă la marcarea datelor personale stocate în scopul limitării prelucrării lor ulterioare.

 • e)    Profiling

Profilingul este orice tip de prelucrare automatizată a datelor personale care constă în faptul că aceste date sunt folosite pentru a evalua anumite aspecte personale aparținând unei persoane fizice , îndeosebi pentru a analiza sau a anticipa aspecte legate de productivitate, situație economică, sănătate, pasiuni personale, interese, grad de încredere, comportament, loc de ședere sau schimbarea acestuia care sunt legate de aceste persoane fizice.

 • f)     Pseudonimizarea

Pseudonimizarea este prelucrarea de date cu caracter personal  printr-o modalitate în care aceste date nu mai pot fi atribuite unei persoane respective specifice, fără a se adăuga și alte informații suplimentare, în măsura în care aceste informații sunt stocate într-un loc special și sunt supuse unor măsuri tehnice și organizatorice care garantează ca aceste date să nu fie atribuite unei persoane naturale identificate sau identificabile.

 • g)    Entitate responsabilă sau entitate responsabilă cu prelucrarea

Responsabil sau entitate responsabilă cu prelucrarea este persoana fizică sau juridică, autoritatea, instituția sau orice altă autoritate care, singură sau împreună cu altele decide asupra scopurilor și mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal.  Dacă aceste scopuri și mijloace sunt precizate în legislația Uniunii sau a statului membru, atunci responsabilul, respectiv criteriile după care acesta este numit, pot fi precizate în legislația Uniunii sau în cea a statului membru.

 • h)    Operatorul prelucrător de date cu caracter personal

Operatorul prelucrare date cu caracter personal este o persoană fizică, juridică, instituție sau altă autoritate care prelucrează date cu caracter personal la comanda sau în subordinea entității responsabile.

 • i)      Destinatar

Destinatarul este persoana fizică sau juridică, autoritatea, instituția sau altă autoritate căreia i se transmit date cu caracter personal, indiferent dacă este vorba de un terț sau nu. Autoritățile   care în cadrul unei anumite sarcini  de analiză, în conformitate cu legislația Uniunii sau legislația țărilor membre nu sunt totuși considerate destinatari.

 • j)      Terț

Terțul este o persoană fizică sau juridică, autoritate, instituție sau altă autoritate în afara persoanei în cauză, a entității răspunzătoare, a operatorului de prelucrare date și persoanelor care sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter personal, în imediata zonă de răspundere a entității răspunzătoare sau operatorului de prelucrare date.

 • k)    Acord

Acordul  este orice aprobare prin voință proprie dată de persoana în cauză  fără obligație, pentru situația în cauză, în mod informat și fără erori de înțelegere, sub forma unei declarații sau altei forme clare de aprobare, prin care persoana în cauză dă de înțeles că este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

 1. Numele și adresa celui care răspunde de prelucrare

Entitate răspunzătoare în sensul Regulamentului de protecție a datelor, al altor legi de protecție a datelor valabile în UE și al altor precizări cu caracter de protecție a datelor este:

SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL

Valea Argintului Nr. 151

555301 Cisnadioara/Michelsberg

Romania

Tel.: +40 (0)269 206426

E-Mail: test@seeger-quality.ro

Website: https://www.seeger-quality.ro/

 1. Cookies

Paginile de Internet ale SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL folosesc cookies. Cookies sunt fișiere text care pot fi depuse și stocate pe un sistem de computer prin intermediul unui browser de Internet.

Numeroase pagini de Internet și servere utilizează cookies. Multe cookie-uri conțin un așa-numit cookie-ID. Un cookie-ID este o referință unică a cookie-ului. El se compune dintr-o succesiune de simboluri prin care  paginile de Internet și serverele pot fi atribuite browseruui concret în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru favorizează acestor pagini de Internet și servere să distingă browserul individual al persoanei în cauză de alte browsere care conțin alte cookie-uri. Un anume browser de Internet poate fi recunoscut și identificat cu ajutorul cookie-ului unic.

Prin folosirea cookie-urilor, SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL este în măsură să pună la dispoziție servicii prietenoase pentru utilizator, care nu ar fi posibile fără cookies.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe pagina noastră de Internet pot fi optimizate în sensul facilitării lor către utilizator. După cum am menționat, cookies ne ajută să-i recunoaștem pe utilizatorii obișnuiți ai paginii noastre.  Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea paginii noastre de Internet. De exemplu, utilizatorul unei pagini care folosește cookies nu trebuie să-și indice din nou datele sale de acces de fiecare dată când accesează pagina, deoarece acest lucru este preluat de pagina de Internet și de cookie-ul instalat pe computerul utilizatorului. Un alt exemplu este cel al coșului de cumpărături dintr-un magazin online. Magazinul memorează articolele pe care le-a pus clientul în coșul virtual prin intermediul unui cookie.

Persoana în cauză poate opri în orice moment instalarea cookie-urilor din pagina noastră de Internet cu ajutorul unei setări corespunzătoare a browserului utilizat, prin aceasta preîntâmpinând pe termen lung instalarea de cookies. Pe lângă aceasta, cookie-urile deja instalate pot fi șterse oricând cu ajutorul browserului sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele obișnuite. Dacă persoana în cauză va dezactiva setarea cookie-urilor în browserul de Internet pe care-l folosește, e posibil ca uneori să nu se poată utiliza în totalitate toate funcțiile paginii noastre de Internet.

 1. Înregistrarea de date și informații generale

 

La fiecare accesare efectuată de o persoană în cauză sau de un sistem automat, pagina de Internet a SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL reține o serie de date și informații generale. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele-jurnal (logfiles) ale serverelor. Se pot înregistra (1) tipurile și versiunile browserelor utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul care accesează, (3) pagina de Internet de pe care ajunge un sistem pe pagina noastră  (așa-numit referrer), (4) subpaginile de web care oferă linkuri la pagina noastră prin intermediul unui sistem de accesare, (5) data și ora accesării paginii, (6) adresa de protocol Internet (adresa IP), (7) providerul de Internet al sistemului care accesează și (8) alte date și informații similare care servesc protecției împotriva amenințărilor în caz de atacuri asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

La folosirea acestor date și informații generale,  SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL nu formulează concluzii asupra persoanei în cauză.  Aceste informații sunt folosite mai degrabă pentru (1) a transmite conținuturile paginii noastre de Internet în mod corect, (2) a optimiza conținuturile paginii noastre, la fel și publicitatea în favoarea acesteia, (3) a garanta funcționalitatea sistemelor noastre IT și a tehnicilor folosite la crearea paginii , precum și (4) pentru a putea pune la dispoziția autorităților polițienești informațiile necesare urmăririi în cazul unui atac cibernetic. Aceste date și informații colectate anonim  sunt evaluate de SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL pe de o parte din perspectivă statistică și apoi în scopul creșterii gradului de protecție și siguranță a datelor, în vederea atingerii unui nivel optim de protecție pentru datele cu caracter personal pe care le prelucrăm. Datele anonime ale fișierelor-jurnal ale serverului sunt stocate separat de toate celelalte date cu caracter personal oferite de alte persoane în cauză.

 1. Abonament la newsletterul nostru

Pe pagina de Internet a SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL li se oferă utilizatorilor posibilitatea de a se abona la newsletterul nostru. Datele cu caracter personal  care sunt transmise spre prelucrare către entitatea responsabilă sunt cele din formularul de abonare.

SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL își informează clienții și partenerii de afaceri la intervale regulate prin intermediul unui newsletter cu privire la ofertele firmei. Newsletterul firmei noastre poate fi primit de persoanele în cauză numai dacă (1) persoana în cauză dispune de o adresă de email valabilă și (2) dacă persoana în cauză se înregistrează cu solicitarea de a primi newsletterul.  La adresa de email înregistrată pentru prima dată a  unei persoane în cauză căreia urmează să-i fie expediat newsletterul, din motive legale se va expedia un mail de confirmare în procedură Double-Opt-In. Acest mail de confirmare servește verificării pentru a vedea dacă deținătorul adresei de email este chiar persoana în cauză care autorizează primirea newsletterului.

La înregistrarea pentru primirea newsletterului noi stocăm și adresa IP a sistemului de computer folosit de persoana în cauză la momentul abonării, dată de providerul de servicii Internet (ISP), precum și data și ora abonării. Colectarea acestor date este necesară pentru a putea constata ulterior posibila folosire neautorizată a adresei de email a persoanei în cauză și folosește așadar asigurării din punct de vedere legal a entității responsabile cu prelucrarea.

Datele cu caracter personal colectate în contextul solicitării abonării la newsletter vor fi folosite exclusiv expedierii newsletterului. Abonații la newsletter pot primi ulterior diverse informații, în cazul în care acest lucru este necesar pentru distribuirea serviciului newsletter sau pentru o înregistrare în legătură cu acesta, cum este cazul când intervin modificări în oferta de newsletter sau în condițiile tehnice.  Nu se va efectua nicio transmitere a datelor personale obținute în cadrul serviciului de newsletter către terți. Abonamentul la newsletterul nostru poate fi revocat în orice moment de către persoana în cauză.  Acordul dat pentru stocarea de date cu caracter personal pe care ni le-a încredințat persoana abonată la Newsletter poate fi revocat în orice moment.  Pentru efectuarea revocării există în fiecare newsletter un link corespunzător. Abonatul are și posibilitatea de a face această renunțare la abonamentul la newsletter prin adresare directă spre responsabilul cu prelucrarea, indicat pe pagina noastră de Internet, sau de a solicita acest lucru responsabilului prin alte căi.

 1. Newsletter-Tracking

Newsletter-urile lui SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL conțin așa-numiți  tracking pixeli. Un tracking pixel este o imagine grafică miniaturizată inserată în acele e-mailuri care pot fi   expediate în format HTML, pentru a facilita o înregistrare în fișierul jurnal și o analiză a acestui fișier. Prin aceasta se poate efectua o evaluare statistică a succesului sau insuccesului campaniilor online de marketing. Cu ajutorul tracking pixelilor inserați, SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL poate vedea dacă și când a fost deschis un e-mail de către persoana în cauză și care linkuri din cele inserate în mesajul e-mail au fost accesate de către persoana în cauză.

Asemenea date cu caracter personal obținute prin intermediul tracking pixelilor conținuți în newsletter-uri sunt stocate și evaluate de către entitatea responsabilă cu prelucrarea, în scopul optimizării expedierii newsletter-ului și adaptării mai eficiente a conținutului viitoarelor newsletter-uri la interesele persoanelor în cauză.  Aceste date personale nu vor fi retransmise spre terți. Persoanele în cauză au dreptul în orice moment să revoce acordul separat în acest scop, exprimat prin procedura double-opt-in. După revocare, aceste date cu caracter personal vor fi șterse de către entitatea responsabilă cu prelucrarea. Dezabonarea de la primirea newsletter-ului  va fi pentru SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL un indiciu automat al revocării.

 1. Posibilitate de contact prin intermediul paginii Internet

Conform prevederilor legale, pagina de Internet a SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL conține date care facilitează contactul electronic rapid cu firma noastră, precum și comunicarea imediată cu noi. Aceste date includ și o adresă de poștă electronică (e-mail). Dacă o persoană intră în legătură cu responabilul cu prelucrarea, prin intermediul e-mailului sau formularului de contact, datele pe care le oferă această persoană sunt stocate automat.   Asemenea date cu caracter personal oferite în mod voluntar  de către persoana în cauză rsponsabilului cu prelucrarea sunt stocate în scopul prelucrării sau intrării în contact cu persoana în cauză. Nu se face nici o transmitere a acestor date către terți.

 1. Ștergere și blocare de rutină a datelor cu caracter personal

 

Dresponsabilul cu prelucrarea ca prelucra și stoca datele personale ale persoanei în cauză numai pe perioada necesară îndeplinirii scopului pentru care se face stocarea sau atât cât este prevăzut de legiuitorul european sau un alt legiuitor în legile și prevederile cărora li se conformează responsabilul cu prelucrarea.

Dacă scopul stocării nu mai este de actualitate sau termenul de stocare prevăzut de legiuitorul european sau un alt legiuitor competent, datele cu caracter personal sunt blocate sau șterse, conform unei rutine și în conformitate cu prevederile legale.

 1. Drepturile persoanei în cauză
 • a)    Dreptul la confirmare

Fiecare persoană în cauză are dreptul conferit de Autoritatea europeană pentru protecția datelor  de a solicita  de la responsabilul cu prelucrarea datelor confirmarea faptului că datele sale personale sunt prelucrate.  Oricine dorește să facă uz de acest drept se poate adresa oricând unui angajat al entității responsabile cu prelucrarea datelor.

 • b)    Dreptul la informare

Fiecare persoană în cauză ale cărei date personale sunt prelucrate are dreptul conferit de Autoritatea europeană pentru protecția datelor  de a solicita oricând să primească  în mod gratuit informații  asupra datelor sale personale stocate, inclusiv o copie a acestei informări. Pe lână acestea, Autoritatea europeană de reglementare a protecției datelor oferă persoanelor dreptul de a obține următoarele informații:

  • scopurile pentru care se face prelucrarea
  • categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate
  • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost dezvăluite  datele personale sau cărora urmează să le fie dezvăluite, mai ales în cazul destinatarilor din țări terțe sau al organizațiilor internaționale
  • dacă este posibil, durata planificată pentru care sunt stocate datele personale sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile pentru stabilirea acestei durate
  • existența unui drept la modificare sau ștergere a datelor personale care privesc persoanele titulare, sau la limitarea prelucrării de către responsabilul respectiv, sau la opoziția față de această prelucrare
  • existența dreptului de a depune plângere la o autoritate de supraveghere
  • dacă datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana în cauză:  toate informațiile aflate la dispoziție asupra provenienței datelor
  • existența unei căi automate de detectare a deciziei, inclusiv profiling, conform Art. 22 alin.1 și 4 RGPD și — cel puțin în aceste cazuri — informații credibile asupra rațiunilor implicate, precum și distanța de răspândire și efectele estimate ale unei asemenea prelucrări pentru persoana în cauză

Persoana în cauză mai are dreptul de a fi informată dacă au transmise date personale către o țară terță sau o organizație internațională. Dacă este cazul în aces sens, persoana în cauză mai are și dreptul de a primi informări asupra garanțiilor adecvate în legătură cu transmiterea datelor.

Dacă o persoană în cauză dorește să facă uz de dreptul la informare, se va putea adresa în orice moment unui angajat al entității responsabile cu prelucrarea datelor.

 • c)    Dreptul la corectură

Fiecare persoană în cauză ale cărei date personale sunt prelucrate are dreptul conferit de Autoritatea europeană pentru protecția datelor  de a solicita  corectarea imediată a datelor cu caracter personal care o privesc. În plus, ținând cont de scopurile pentru care se face prelucrarea, respectiva persoană mai are și dreptul de a solicita completarea datelor personale incomplete – inclusiv prin intermediul unei declarații în completare.

Dacă o persoană în cauză dorește să facă uz de acest drept, se poate adresa în orice moment unui angajat al entității prelucrătoare de date.

 • d)    Dreptul la ștergere (dreptul la uitare)

Fiecare persoană în cauză ale cărei date personale sunt prelucrate are dreptul conferit de Autoritatea europeană pentru protecția datelor  de a solicita  responsabilului cu prelucrarea să șteargă imediat datele care o privesc, dacă se confirmă unul din următoarele motive și dacă prelucrarea nu este necesară:

  • datele cu caracter personal au fost colectate în scopuri sau în alte moduri pentru care ele nu mai sunt necesare
  • persoana în cauză își retrage acordul pe baza căruia se efectua prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit a RGDP sau art. 9 alin. 2 lit. a RGDP, iar o altă bază legală care să autorizeze prelucrarea nu există
  • persoana în cauză formulează opoziție față de prelucrarea datelor, conform art. 21 alin. 1 RGDP și nu există rațiuni legale de ordin superior care să permită prelucrarea, sau persoana în cauză formulează opoziție față de prelucrare conform art. 21 alin. 2 RGDP.
  • Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod care contravine legii
  • Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale conform legislației Unuiunii sau legislației unei țări membre sub a cărei autoritate se află responsabilul cu prelucrarea.
  • Datele cu caracter personal au fost colectate în contextul serviciilor oferite de societatea bazată pe informație conform art. 8 alin. 1 RGPD.

Dacă se aplică unul din motivele de mai sus și o persoană dorește să obțină ștergerea datelor personale care sunt stocate la  SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL, se va putea adresa în orice moment unui angajat al responsabilului cu prelucrarea. Angajatul  SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL se va ocupa de punerea în aplicare a solicitării de ștergere a datelor.

Dacă datele cu caracter personal au fost făcute publice de către SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL și dacă firma noastră, în calitate de responsabil cu prelucrarea datelor conform art. 17 alin. 1 RGPD este obligată să respecte solicitarea de ștergere a datelor,  SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL va lua măsurile adecvate, inclusiv tehnice, în condițiile tehnologiei existente și ale costurilor de implementare, pentru a informa și pe alți responsabili cu prelucrarea, care prelucrează aceleași date personale făcute publice, asupra faptului că persoana în cauză  a solicitat de la acești alți prelucrători de date ștergerea tuturor linkurilor la datele personale sau la copii sau reproduceri ale acestor date, în cazul în care prelucrarea nu este necesară. Angajatul  SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL va întreprinde măsurile necesare în cazuri individuale.

 • e)    Dreptul asupra limitării prelucrării

Fiecare persoană în cauză ale cărei date personale sunt prelucrate are dreptul conferit de Autoritatea europeană pentru protecția datelor  de a solicita  responsabilului limitarea prelucrării datelor, dacă se îndeplinește una din următoarele premise:

  • persoana în cauză contestă corectitudinea datelor personale pentru o perioadă în care responsabilul cu prelucrarea are posibilitatea de a verifica corectitudinea datelor cu caracter personal implicate .
  • prelucrarea datelor se face într-un mod incorect, iar persoana în cauză refuză ștergerea lor, solicitând în schimb limitarea utilizării acestor date
  • responsabilul cu prelucrarea  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal pentru scopurile în care s-a făcut prelucrarea, totuși persoana în cauză are nevoie de aceste date pentru validarea, exerictarea sau susținerea unor pretenții legale .
  • persoana în cauză a formulat opoziție față de prelucrare, conform art. 21 alin. 1 RGPD și încă nu s-a stabilit dacă motivele întemeiate ale responsabilului au câștig de cauză înaintea celor ale persoanelor în cauză.

În măsura în care una din premisele de mai sus este îndeplinită, și o persoană ar dori să solicite limitarea datelor personale care sunt stocate la  SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL , ea se va putea adresa în orice moment unui angajat al responsabilului cu prelucrarea datelor.  Angajatul  SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL va iniția măsurile de limitare a prelucrării datelor respective.

 • f)     Dreptul asupra transmiterii datelor

Fiecare persoană  ale cărei date personale sunt prelucrate are dreptul conferit de Autoritatea europeană de protecție a informațiilor de a primi datele cu caacter eprsonal care o privesc și pe care le-a pus la dispoziție unui prelucrător de date, într-un format structurat, ușor de folosit și  de citit prin mijloace automate.  Mai are și dreptul de a transmite aceste date unui alt responsabil, fără restricții, prin intermediul responsabilului căruia i-au fost oferite aceste date, în măsura în care prelucrarea datelor este în conformitate cu acordul  primit conform  art. 6 alin. 1 lit a RGPD sau art. 9 alin. 2 lit. a RGDP sau cu un contract conform  art. 6 alin. 1 lit. b al RGDP iar prelucrarea se face prin proceduri automatizate, cu condiția ca prelucrarea să nu fie necesară pentru exercitarea unei însărcinări în interes public sau în exercițiul  unei autorități publice de constrângere cu care a fost împuternicit prelucrătorul.

În exerictarea dreptului său de transmitere a datelor conform art. 20 alin. 1 RGDP, persoana în cauză mai are dreptul de a obține ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un responsabil prelucrător la altul, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și cu condiția să nu fie afectate drepturile și libertățile unei alte persoane.

În  vederea recunoașterii dreptului de transmitere a datelor, persoana în cauză se poate adresa în orice moment unui angajat al  SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL.

 • g)    Dreptul la opoziție

Fiecare persoană ale cărei date personale sunt prelucrate are dreptul conferit de Autoritatea europeană de protecție a datelor  să formuleze în orice moment opoziție față de prelucrarea datelor care se face conform art. 6 alin. 1 litera e sau f din motive care reies din situația particulară. Acest lucru este valabil și în cazul unui profiling bazat pe aceste precizări.

SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL nu va mai continua să prelucreze datele cu caracter personal în cazul în care s-a formulat opoziție, decât dacă se pot invoca motive care să oblige la protejarea prelucrării, care se situează deasupra intereselor , drepturilor și libertăților persoanei în cauză, sau dacă prelucrarea servește la validarea, exerictarea sau apărarea unor pretenții legale.

Dacă SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL prelucrează date cu caracter personal pentru a-și face publicitate directă, atunci persoana în cauză are dreptul în orice moment să formuleze opoziție împotriva prelucrării datelor personale în scopul unei asemenea publicități. Acest lucru este valabil și pentru profiling, în măsura în care acesta se află în relație directă cu asemenea publicitate.  Dacă persoana afectată formulează opoziție împotriva prelucrării datelor de către SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL în scop publicitar, atunci SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL nu va mai prelucra datele personale în aceste scopuri.

Pe lângă acestea, persoana în cauză mai are dreptul, din motive care reies din situațiile individuale, să se opună prelucrării datelor care o privesc, de la  SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL în scopuri științifice sau de cercetare istorică, sau în scopuri statistice, conform art. 89 alin. 1 RGDP, decât dacă o asemenea prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei însărcinări de interes public.

Pentru exercitarea dreptului la opoziție, persoana în cauză se poate adresa direct oricărui angajat al SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL sau unui alt angajat. În contextul utilizării serviciilor societății informatizate, indiferent de Reglementarea 2002/58/CE, persoana în cauză are libertatea de a expedia mesajul prin care-și formulează opoziția pe cale automatizată, în care se folosesc specificații tehnice.

 • h)    Decizii automatizate în cazuri singulare, inclusiv profiling

Fiecare persoană ale cărei date personale sunt prelucrate are dreptul conferit de Autoritatea europeană de protecție a datelor  de a nu fi supusă unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automatizată – inclusiv profiling –  din care pot rezulta consecințe legale sau prin care persoana ar putea fi afectată în manieră similară, cu condiția (1) ca decizia  să nu fi fost necesară pentru încheierea sau aplicarea unui contract între persoana în cauză și responsabilul cu prelucrarea datelor, sau (2) să existe aprobare pe baza unor prevederi legale ale Uniunii sau statelor membre cărora se subordonează responsabilul, aceste prevederi legale conținând măsuri adecvate pentru asigurarea drepturilor și libertăților, precum și a intereselor îndreptățite ale persoanei în cauză,  sau (3) se efectuează cu acordul explicit al persoanei în cauză.

Dacă decizia (1) este necesară în vederea încheierii sau punerii în aplicare a unui contract între persoana în cauză și responsabilul cu prelucrarea datelor, sau (2) se face cu acordul explicit al persoanei în cauză, atunci SC Werner Seeger Qualitätsmanagement Romania SRL va lua măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile, precum și interesele îndreptățite ale persoanei în cauză , între care  se înscrie și cel puțin dreptul  la replică și la reacție al unei persoane din partea responsabilului, dreptul la formularea punctului de vedere și la atacarea deciziei.

Dacă persoana în cauză dorește să facă uz de anumite drepturi cu privire la deciziile  automatizate, se poate adresa în orice moment unui angajat al entității responsabile cu prelucrarea datelor.

 • i)      Dreptul la retragerea unui acord legal asupra protecției datelor

Fiecare persoană ale cărei date personale sunt prelucrate are dreptul conferit de Autoritatea europeană de protecție a datelor  de a retrage în orice moment un acord dat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacă persoana în cauză dorește să facă uz de dreptul ei de retragere a acordului, se paote adresa în orice moment unui angajat al entității responsabile cu prelucrarea datelor.

 1. Protecția datelor în cazul cererilor de angajare și în cadrul procedurii de solicitare de angajare

 

Responsabilul cu prelucrarea datelor colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților la angajare în scopul derulării procedurii de angajare. Prelucrarea se poate face și electronic. Acesta este cazul îndeosebi  atunci când un candidat oferă responsabilului cu prelucrarea datelor documente aferente procedurii de  angajare pe cale electronică, de exemplu prin e-mail sau prin intermediul unui formular de pe un site Internet.  Dacă responsabilul cu prelucrarea încheie un contract de angajare cu un candidat, datele transmise vor fi stocate pentru a se definitiva relația de muncă, cu respectarea prevederilor legale.  Dacă responsabilul cu prelucrarea nu încheie un contract de angajare cu candidatul, atunci documentele aferente candidaturii la angajare vor fi șterse automat la două luni după comunicarea respingerii, cu condiția să nu existe alte interese justificate ale responsabilului cu prelucrarea, care să împiedice această ștergere. Alte interwse de acest gen sunt de exemplu o obligație de furnizare de dovezi în cadrul unei aplicări a Legii anti-discriminare.

 

 1. Precizări privind protecția datelor la deschiderea și utilizarea serviciului Facebook

 

Responsabilul cu prelucrarea a integrat în acest site Internet componente ale  companiei Facebook. Facebook este o rețea socială.

O rețea socială este un punct de convergență socială operat pe Internet, o comunitate on-line, care de regulă permite utilizatorilor să comunice între ei și să interacționeze în spațiul virtual.  O rețea socială poate funcționa ca o platformă pentru schimburi de idei și opinii sau permite comunității de pe Internet să ofere informații personale sau de firmă. Facebook permite utilizatorilor rețelei sociale printre altele crearea de profiluri private, încărcarea de fotografii și o rețelizare a legăturilor de prietenie.

Compania care operează Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pentru persoanele care trăiesc în afara SUA sau Canadei, responsabilă cu prelucrarea datelor este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

La fiecare accesare a unei pagini individuale ale acestui site, care este operată de responsabilul cu prelucrarea datelor și în care a fost integrată o componentă Facebook  (Facebook-plug-in), browserul din sistemul tehnologic informatic al persoanei în cauză este determiant să descarce o reprezentare a componentei Facebook corespunzătoare. O privire generală asupra tuturor  Facebook-Plug-Ins se poate consulta la  https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. În cadrul acestei proceduri tehnice, Facebook este informată care subpagină  efectivă a site-ului nostru este vizitată de persoana în cauză.

Dacă persoana în cauză este logată în același timp pe Facebook, Facebook recunoaște la fiecare accesare a paginii noastre de către persoana în cauză și pe întreaga durată a staționării pe pagina noastră ce subpagini concrete ale site-ului nostru sunt vizitate de persoana în cauză.   Aceste informații sunt acumulate prin componentele Facebook și sunt repartizate prin Facebook fiecărui cont Facebook al persoanei în cauză. Dacă persoana în cauză apasă un buton Facebook integrat în site-ul nostru, de exemplu butonul Like, sau scrie un comentariu, Facebook ordonează aceste informații în dreptul contului de utilizator Facebook al persoanei în cauză și stochează aceste date cu caracter personal.

Prin intermediul componentelor, Facebook primește de fiecare dată o informație că persoana în cauză a vizitat site-ul nostru, dacă persoana este în același timp logată la Facebook în momentul în care accesează pagina noastră; acest lucru se întâmplă indiferent   dacă persoana dă clic pe componentele Facebok sau nu. Dacă persoana în cauză nu dorește aceste transmiteri de informație spre Facebook, le poate împiedica prin delogarea de pe contul de Facebook anterior accesării site-ului nostru.

Reglementarea asupra datelor, publicată de Facebook , care se poate consulta la https://de-de.facebook.com/about/privacy/, oferă detalii asupra colectării, prelucrării și utilizării datelor cu caracter personal de către Facebook. Tot acolo se oferă explicații asupra setărilor pe care le oferă Facebook pentru respectarea confidențialității spațiului privat al persoanei în cauză. În plus, se mai pot obține diferite aplicații care permit blocarea transmiterii de date către Facebook. Asemenea aplicații pot fi folosite de persoana în cauză pentru a bloca transmiterea de date personale către Facebook.

 1. Precizări privind protecția datelor la instalarea și utilizarea LinkedIn

 

Responsabilul cu prelucrarea datelor a integrat în acest site componente ale LinkedIn Corporation. LinkedIn este o rețea socială pe Internet care facilitează conectarea utilizatorilor cu contacte de afaceri existente, precum și stabilirea de noi contacte între parteneri de afaceri. Peste  400 milioane de utillizatori înregistrați folosesc LinkedIn în peste 200 de țări. Astfel, în prezent LinkedIn reprezintă cea mai mare paltformă de contacte de afaceri și unul din cele mai accesate site-uri Internet din lume.

Operatorul  LinkedIn este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Problemele de protecție a datelor în afara SUA  sunt de competența  LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda.

La fiecare accesare individuală a site-ului nostru de Internet care este prevăzut cu componentă LinkedIn (LinkedIn-Plug-In), această componentă determină browserul folosit de persoana în cauză  să descarce o reprezentare corespunzătoare a componentei LinkedIn. Mai multe informații despre LinkedIn-Plug-Ins puteți obține de la https://developer.linkedin.com/plugins. În cadrul acestei proceduri tehnice, LinkedIn primeșt informația care subpagini concrete ale site-ului nostru au fost vizitate de persoana în cauză.

Dacă persoana în cauză este logată în același timp pe LinkedIn, LinkedIn recunoaște la fiecare accesare a paginii noastre de către persoana în cauză și pe întreaga durată a staționării pe pagina noastră ce subpagini concrete ale site-ului nostru sunt vizitate de persoana în cauză.   Aceste informații sunt acumulate prin componentele LinkedIn și sunt repartizate prin LinkedIn fiecărui cont LinkedIn al persoanei în cauză. Dacă persoana în cauză apasă un buton LinkedIn integrat în site-ul nostru, LinkedIn ordonează aceste informații în dreptul contului de utilizator LinkedIn al persoanei în cauză și stochează aceste date cu caracter personal.

Prin intermediul componentelor, LinkedIn primește de fiecare dată o informație că persoana în cauză a vizitat site-ul nostru, dacă persoana este în același timp logată la LinkedIn în momentul în care accesează pagina noastră; acest lucru se întâmplă indiferent   dacă persoana dă clic pe componentele LinkedIn sau nu. Dacă persoana în cauză nu dorește aceste transmiteri de informație spre LinkedIn, le poate împiedica prin delogarea de pe contul de LinkedIn anterior accesării site-ului nostru.

 

LinkedIn oferă la https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls posibilitatea de a dezinstala mesaje e-mail, SMS și anunțuri de un anume fel, precum și de a administra setările pentru anunțuri.  LinkedIn mai colaborează cu parteneri precum Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua și Lotame, care pot instala cookies. Asemenea cookies pot fi refuzate prin accesarea https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Precizările valabile privind protecția datelor la  LinkedIn se pot accesa la https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Reglementarea cookie a  LinkedIn se poate consulta la https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 1. Legislația aflată la baza prelucrării datelor

 

Art. 6 I lit. RGPD constituie pentru firma noastră baza legală pentru procedurile de prelucrare a datelor la care solicităm acorduri pentru prelucrarea în anumite scopuri. Dacă prelcurarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea încheierii unor contracte la care una din părți este persoana în cauză, ca de exemplu în cazul procedurilor de prelcrare pentru livrarea unor mărfuri sau execuția altor lucrări sau lucrări în contrapartidă, atunci prelucrarea datelor se face pe baza  art. 6 I lit. b RGPD. Aceași lucru este valabil pentru acele proceduri necesare îndeplinirii unor condiții pre-contractuale, de exemplu în situații când se solicită informații despre produsele sau serviciile noastre.  Dacă firma noastră se supune unor obligații legale prin care este necesară prucrarea datelor cu caracter personal, ca de exemplu pentru îndeplinirea unor obligații de plată a impozitelor, atunci prelucrarea se face conform art. 6 I lit. c RGDP. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea fi necesară pentru a proteja interese vitale ale persoanei în cauză sau ale unei alte persoane fizice.  Acesta este cazul, de exemplu, atunci când un vizitator este accidentat în firma noastră și trebuie să furnizăm date precum nume, vârstă și alte informații vitale către un medic, o casă de sănătate sau un alt terț. Într-un asemenea caz, prelucrarea datelor se supune art. 6 I lit. d RGDP. În fine, procedurile de prelucrare se pot derula și conform art. 6 I lit. f RGDP. Pe aceste prevederi se bazează procedurile care nu sunt cuprinse în nici o altă sursă de lege menționată anterior, când prelucrarea servește protejării unui interes îndreptățit al firmei noastre sau al unui terț, în măsura în care interesele, drepturile și libertățile de bază ale persoanei în cauză nu prevalează.  Asemenea proceduri de prelucrare ne sunt permise îndeosebi deoarece sunt menționate în mod expres de legiuitorul european.  Acesta recunoaște situația în care se paote accepta un interes justificat, atunci când persoana înc auză este clientă a responsabilului cu prelucrarea  (argument de considerare 47 rând 2 RGDP).

 1. Interese justificate în favoarea prelucrării, care sunt urmărite de responsabilul cu prelucrarea sau de un terț

 

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe Art. 6 I lit. f RGPD, interesul nostru justificat constă în îndeplinirea obiectului nostru de activitate în beneficiul bunei stări a tuturor angajaților și acționarilor.

 1. Durata de stocare a datelor cu caracter personal

 

Criteriul de stabilire a duratei de stocare a datelor cu caracter personal este pentru fiecare caz termenul stabilit legal. După scurgerea acestui termen, datele respective sunt șterse conform unei rutine, dacă nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea sau prelungirea contractului.

 1. Prevederi legale sau contractuale asupra oferirii de date cu caracter personal; necesitate dicatată de încheierea de contracte; obligația persoanei în cauză de a pune la dispoziție datele cu caracter personal; posibile consecințe ale refuzului de a oferi date

 

Vă informăm că obligația oferirii de date cu caracter personal este parțial prevăzută de lege  (de ex prevederile asupra plății impozitelor) sau poate reieși din reglementări contractuale  (de ex. date asupra părților). Se poate întâmpla la încheierea unui contract ca o persoană în cauză să ne pună la dispoziție date personale care trebuie ulterior prelucrate de noi.  Persoana în cauză este de exemplu obligată să ne pună la dispoziție date cu caracter personal atunci când firma noastră încheie cu ea un contract. Lipsa oferirii de date personale poate atrage după sine consecința imposibilității încheierii contractului. Înainte de oferirea de date personale, persoana în cauză trebuie să se adreseze unui angajat al nostru. În funcție de situație, acesta va lămuri persoana în cauză dacă oferirea de informații personale este prevăzută de lege sau de contract, sau este necesară în vederea încheierii contractului, dacă există o obligație de a pune la dispoziție datele personale și ce urmări poate avea refuzul de a le oferi.

 1. Existența unei căi de decizie automatizate

 

În calitate de întreprindere responsabilă cu prelucrarea datelor, renunțăm la decizia pe cale automatizată sau profiling.